De stad, het dorp en het land. Onze habitat. Haar kwaliteit beïnvloedt ons leven voortdurend. Een goede en gezonde leefomgeving is een voorwaarde in ons bestaan. Daarom moeten we ervoor zorgen dat die er komt en blijft. Dat gaat niet vanzelf en zeker niet in deze tijd waarin zoveel factoren een rol spelen in de planvorming. En dan verliezen we ruimtelijke kwaliteit wel eens uit het oog. Ze wordt geofferd aan tijd en geld. Terwijl ruimtelijke kwaliteit nu juist een toegevoegde waarde is die niet alleen esthetisch van belang is, maar vooral ook economisch. Een hoge ruimtelijke kwaliteit vertegenwoordigt een grote gebruikswaarde en als die flexibel inzetbaar is toekomstwaarde. Dat is geen wetenschap van nu. Vitruvius zei het al: Utilitas, firmitas et venustas. BENJAMIN BREST, architect en adviseur helpt u, overheid en particulier, met het realiseren van omgevingen mét die toegevoegde waarde. Daar worden niet alleen u, maar ook de generaties die volgen blij van. Een mooie omgeving is een feest!